قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که پروپوزال خود را ارائه داده اند

دانشجویان نامبرده، مدارک مشخص شده در زیر را پس از تائید استاد راهنما و مدیرگروه جهت اخذ کد پایان نامه به امور پژوهش دانشگاه تحویل نمایند:
 
- خانم طوبی آرام بن: فرم الف و گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک
- آقای رحمان رضازاده: گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک
- آقای میثم هدایت صفا: فرم الف
- آقای روح اله ایمانی دیوشلی: فرم الف
- آقای محمدرضا نوروزی: فرم درخواست تعیین مشاور
- آقای علی گلباغی: فرم الف و گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان