معماری

 

مهرداد کاظمی آسیابر

مدیرگروه معماری

 

-

آسیه حسینی رودپشتی

کارشناس آموزش

تلفن: 42564411-013

داخلی 122

 

چارت گروه معماری

چارت کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردي معماري

چارت کارشناسی پیوسته مهندسی معماري

چارت کارشناسی پیوسته معماری-جدید

چارت کاردانی پیوسته معماري

چارت کاردانی ناپیوسته معماري

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان