عمومی

-

اکبر پورغلام

مدیر گروه علوم پایه

-

علینقی رمضان نیا

مدیر گروه معارف

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان