قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی عمران

 

دانشجویان نامبرده در لیست زیر هرچه سریعتر باید در سامانه پژوهشیار به آدرس: ris.iau.ac.irثبت نام نموده و مراحل مربوط به ثبت پایان نامه را طی نمایند. در غیر این صورت در زمان دفاع با مشکل مواجه خواهند شد.


با توجه به تذکر مداوم این مسئله، مسئولیت عدم همکاری برعهده دانشجو می باشد.

- امین درودگر جورشری
- علی میرصادقی
- علی داودی
- عباس فرزادی
- کاووس رضائی
- محمد بخشی نژاد
- مرتضی جعفری
- ماهان جهانی راد
- مهدی بیگی
- سالار نژاد باقر
- قاسم گلچینپژوهش دانشگاه
99/4/21


کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان