کرونا را شکست می دهیم (مجموعه رسانه آموزشی وزارت بهداشت)

مرجع :دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت 

http://iec.behdasht.gov.ir/index.aspx

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان