پنجمین کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد


پنجمین کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف بررسی درخواست تاسیس انجمن های علمی دانشجویی در واحدهای متقاضی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پنجمین جلسه کمیسیون مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر بابک نگاهداری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور دکتر علیرضا عراقیه نماینده معاونت علوم انسانی و هنر، دکتر مسعود گیاهی نماینده معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی و سایر اعضا برگزار شد.

دکتر محمدمهدی جوکار مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این جلسه با هدف بررسی درخواست تأسیس انجمن های علمی دانشجویی در واحدهای متقاضی، تصمیم گیری در خصوص انجمن های لغو مجوز شده در سال 1394، بررسی وضعیت انجمن های علمی، تصمیم گیری در خصوص واحدهای فاقد انجمن و ارائه گزارش اعلام وضعیت انجمن های علمی تشکیل شد.

وی اظهار داشت: فعال کردن انجمن های علمی تعلیق شده امری ضروری است که باید به آن توجه ویژه داشت و فعالیت های پژوهشی دانشجویان نیز باید در قالب انجمن های علمی ساماندهی شوند.

دکتر جوکار خاطرنشان کرد: کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی در این جلسه با درخواست تأسیس انجمن های علمی مهندسی انرژی، فلسفه، طراحی لباس، آموزش و پرورش ابتدایی، مامایی و نیز مهندسی پزشکی در واحدهای علوم و تحقیقات تهران، قائمشهر، داراب، زاهدان و نور موافقت کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی، مجوز ۶۶ انجمن علمی غیرفعال به مدت ۶ ماه تعلیق شد و پس از پایان مدت مذکور در صورت عدم فعالیت مناسب توسط انجمن های علمی تعلیق شده، مجوز آنها به صورت قطعی لغو خواهد شد.

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان